Gewoontes wetenschappelijk uitgelegd

19-12-2019

Leestijd 3'


DEFINITIE

Een gewoonte is een handeling of een manier van doen die je gewend bent uit te voeren. Je doet iets op de automatische piloot en hoeft er niet meer over na te denken.

HOE WORDT EEN GEWOONTE GEVORMD?

In het boek "Macht der gewoonte" van Charles Duhigg worden gewoontes uitgelegd aan de hand van een "gewoontelus".

Het idee is dat elke gewoonte uit 3 delen bestaat. Een aanwijzing, een routine en een beloning.  

De aanwijzing is datgene wat je brein in automatische piloot laat gaan. Dit kan een persoon, een locatie, een ding of een emotie zijn.

De routine is de reactie op de aanwijzing. Dit is wat van de gewoonte een gewoonte maakt. 

De beloning is een gevoel dat je krijgt wanneer je de routine beëindigt. Vergelijk dit met een gelukzalig gevoel van korte duur. Pas op! Dit duurt soms maar enkele seconden.

Helaas zijn er niet alleen goede gewoontes en is de beloning soms helemaal geen echte beloning.

Je wekker gaat (aanwijzing), je drukt op de snooze knop (routine) en je blijft nog 10 minuten in het warme bed liggen (beloning)

Ook al bestaat dit voorbeeld uit de 3 delen is er toch geen sprake van een gewoonte. De gewoonte vormt zich enkel wanneer de aanwijzing plaatsvind en je brein de beloning verwacht. De aanwijzing zet dus niet alleen de routine in gang, maar laat ook het brein hunkeren naar de beloning. 

Je wekker gaat, je hunkert om in bed te blijven liggen en drukt op de snooze knop

Na een tijdje gebeurt deze handeling automatisch. (Studies wijzen uit dat het 66 dagen duurt om een nieuwe gewoonte te creëren.) 

Je wekker gaat en je drukt onbewust op de snooze knop

De gewoonte is gevormd!