7 tips om minder perfectionistisch te zijn

28-04-2020

Leestijd '10


Perfectionisme houdt je tegen om actie te ondernemen, is de oorzaak van een hoop gepieker en zorgt ervoor dat je niet zelfzeker bent. Het leven als een niet-perfectionist is daarom de enige uitweg om alles uit je leven te halen. Als niet-perfectionist omarm je onvolmaaktheid waardoor je een onbevreesder, zelfverzekerder en een vrijer persoon bent. 

Nu kan je wellicht ook denken dat er positieve kanten aan perfectionisme zijn. Dit hangt er vanaf hoe je perfectionisme interpreteert. Beschouw voortaan perfectionisme op de manier dat "perfect" niet bestaat, er valt altijd iets te bedenken wat nog méér perfect is, en zo verder. Het is dus het streven naar het onmogelijke. Hetgeen wat je positief denkt te zijn is niet perfectionisme maar excellentie. Dit is iets helemaal anders. 

Het streven naar perfectie maakt je moedeloos. Het streven naar excellentie daarentegen motiveert je! Bij excellentie heb je geen specifieke verwachtingen maar vertrouw je in het excellente proces. 

Vaak missen perfectionisten  zelfvertrouwen en zelfrespect. Ze zoeken daarom de goedkeuring  omdat ze door iedereen geliefd willen worden. De niet-perfectionisten daarentegen zijn diegenen die deze goedkeuring krijgen terwijl ze er niet naar zoeken. 

Als het je niet lukt om perfectionisme te bekijken als een schadelijke mentaliteit, zal de illusie van zijn superioriteit je dromen naar de toekomst dwarsbomen. Je zal enkel dromen, wachten op de juiste moment of je ideeën enkel maar mooier maken, van actie is geen sprake. Als er wel actie is, is de drang naar perfectie zo groot dat je jezelf saboteert door niet in het proces op te gaan. 

Hier de tips om een niet-perfectionist te worden; 

1. Minder nadenken, meer doen!  

Er zijn 2 strategieën om actie te ondernemen; je eerst motiveren of direct handelen. De motivatiestrategie gaat ervan uit dat we altijd gemotiveerd willen zijn, maar dat is soms gewoonweg niet! Je kan bijvoorbeeld gemotiveerd zijn om een boek te schrijven maar niet gemotiveerd zijn in de daad van schrijven zelf. Je hebt niet het soort motivatie nodig dat fluctueert. Daarom is het direct handelen de enige juiste strategie. Actie creëert een krachtigere en betrouwbaardere emotionele reactie dan gedachten.  Je wacht dus niet op het perfecte plan of moment om actie te ondernemen. 

Je gaat voor kwantiteit en verfijnt vervolgens. Kwantiteit is het pad naar kwaliteit. Je inspanningen overstijgen hier de drang naar perfectie! 

Een goed plan dat nu gewelddadig wordt uitgevoerd, is beter dan een perfect plan dat volgende week wordt uitgevoerd. Als je toch denkt dat er behoefte is aan meer informatie om een beslissing te maken dan zijn er 2 mogelijkheden: 

  • Meer informatie kan niet worden verkregen of heeft geen invloed op de beslissing.
  • Meer informatie kan worden verkregen om de beslissing gemakkelijker te maken. 

Vraag jezelf altijd af welk scenario zich afspeelt. Je kan besluiten om meer informatie te zoeken. Gewoon niets doen is nooit de juiste keuze. En mensen die de gewoonte hebben om snel te beslissen, worden als onverschrokken en zelfverzekerd beschouwd zelfs al is de beslissing niet perfect! 

Tips om makkelijker actie te nemen

Als je een beslissing probeert te nemen, vraag dan :

  • Wat is het ergste dat er kan gebeuren? Hoe groot is de kans dat dit gebeurt en kan ik er van herstellen? 
  • Wat is het beste wat er kan gebeuren?  Hoe groot is de kans dat dit gebeurt en hoe leuk zou het zijn? 
  • Wat gaat er waarschijnlijk gebeuren?

Door deze vragen te stellen wordt het snel duidelijk of de beslissing al dan niet goed zou zijn en ga je makkelijker over tot actie. 

Het helpt om een ​​krachtig en analytisch brein te hebben bij het overwegen van grote beslissingen zoals huwelijk, hypotheekopties, carrièrekeuzes enz. Het helpt niet veel voor eenvoudige dingen.
Als je dus iets tracht te doen, verspil er dan niet te veel tijd om erover na te denken. 
Om dit te doen: 

  • Omarm je imperfectie
  • Overweeg je het echte risico en de gevolgen van het verkeerde te doen
  • Vereenvoudig je denken door elke optie te analyseren. Als de activiteit goed is, doe het dan. Met de tijd en energie die wordt bespaard door het niet streven naar perfectie, kan je meer doen van ALLE dingen die je wilt doen. Besluitvorming wordt bereikt met de pre-frontale cortex, waardoor het een energie-intensieve taak wordt. Het versnellen van het proces bespaart je dus veel energie!

Gebruik timers

Wanneer je een timer gebruikt voor je een bepaalde activiteit of opdracht wil doen zal je rapper overgaan tot actie. Als je bijvoorbeeld geen zin hebt om naar de sportschool te gaan zeg je tegen jezelf dat je vertrekt als de timer na 5 minuten afgaat. 

2. Verander je perceptie van falen 

Falen heeft een heel beladen gevoel. Falen is slecht, we hebben iets niet goed gedaan. Maar is dat zo wel? Als er bijvoorbeeld iets ongelukkigs gebeurt, maar het was toeval dan heb je geen recht en reden om te denken je persoonlijk hebt gefaald.

Dit gebeurt vaak bij acties die kansuitkomsten hebben. Deze kunnen dus nooit worden beschouwd als mislukkingen. Als je een sollicitatiegesprek hebt en je haalt het niet dan heb je dus niet gefaald. Dit wil gewoon zeggen dat iemand anders de job heeft. Dit heeft niks met jou te maken. Volharding is hierbij de beste vriend, want als je doorgaat met het proberen van een op kansen gebaseerde onderneming, zul je waarschijnlijk naarmate van tijd slagen. 

Wanneer de resultaten niet op kansen zijn gebaseerd heb je ook jezelf niks te verwijten. Je hebt nu geleerd hoe het niet moet. De volgende keer pas je dus je strategie aan. 

Geef niet om falen. Geef meer om succes. 

3. Wees wie je bent 

Zeg wat je voelt en ben we je bent. Wanneer mensen hier problemen mee hebben doen deze er niet toe. En diegenen die er toe doen vinden het niet erg dat je jezelf bent. Leef dus niet om een perfecte conversatie of opdracht uit te voeren maar leef hoe jij bent; imperfect! 

Doe waar je zin in hebt, ook al moet je daarvoor wat rebelleren. Wil je streven naar het perfecte gedrag voor anderen of naar je eigen imperfect gedrag waarbij je je goed voelt. Vraag dus geen goedkeuring van anderen, anders heb je nooit goedkeuring van jezelf. Geeft er ook niet om of je het goed doet, het enige wat je interesseert is het doen. 

4. Maak succes gemakkelijker dan mislukking

We houden van makkelijk. Onszelf dwingen om moeilijke dingen te doen zal niet lang duren omdat we het niet leuk vinden; het werkt beter om de moeilijke dingen gemakkelijker te maken. Maak succes gemakkelijker dan mislukking en je zal slagen. Definieer succes opnieuw als vooruitgang.  In plaats van perfecte resultaten te verwachten, verwacht de niet-perfectionist perfecte vooruitgang en consistentie. Met andere woorden, je hebt hoge algemene verwachtingen maar lage specifieke verwachtingen. 

Als iets dus heel belangrijk voor je is, zou het je doel moeten zijn om het makkelijk en niet speciaal te maken. Is een mooi lichaam bijvoorbeeld heel belangrijk, focus je dan niet op dat " perfecte lichaam" maar op een gewoonte dat je heel makkelijk kan doen, zoals 5 keer pompen per dag. Dit proces bouw je op naarmate van tijd waardoor je uiteindelijk een mooier lichaam krijgt. 

5. Focus op het proces en geef niet om resultaten

Het is slimmer om je te concentreren op wat je kan controleren en verwerken. De procedurele denker richt zich nog niet op beweging, want daar begint het proces niet. Moeilijke processen worden gemakkelijker met 'stap voor stap' denken; ze worden bijna onmogelijk gemaakt door vooruit te kijken. Focussen op het proces garandeert betere resultaten, terwijl het focussen op resultaten je afleidt van het proces dat nodig is om ze te verkrijgen. 

Focus dus op het proces, niet op het eindresultaat. Wees voor mentale vrijheid apathisch over je huidige omstandigheden en mogelijke resultaten. In plaats daarvan wordt je geobsedeerd over het proces. Wanneer je op het proces concentreert, heb je niet alleen de verwachtingen verlaagd maar ze volledig omzeilt. 

Maak je dus geen zorgen over problemen maar geef om de vooruitgang om ze op te lossen. 

6. Stop met piekeren

Blijf je steeds nadenken over iets dat je slecht hebt gedaan? Acceptatie is hierbij absoluut noodzakelijk, hoe pijnlijk ook. Piekeren is een wanhopige, vergeefse poging om het verleden te veranderen door erover na te denken. Het is een vorm van ontkenning en acceptatie is het tegengif. Reflecteren om te verbeteren is wel goed! Accepteer en bepaal hoe je het de volgende keer aanpakt. Bijna alles waar mensen over nadenken, zijn oplosbare problemen. Reflecteren is dus goed, piekeren niet. 

Elke keuze die je vanaf deze dag maakt, zal onvolmaakt zijn. Als we dit aanvaarden kiezen we voor een leven zonder onnodige schuld en zelfkritiek. 

Als je piekert kan je wel als eens tegen jezelf zeggen; "ik had dit moeten zeggen, of ik had dit moeten doen". Verander dit door te zeggen; ik kon ook dit gezegd of gedaan hebben. Hierdoor verwijt je jezelf niks omdat je het niet MOEST zeggen, het was gewoon een andere optie.

7. Adopteer een binaire mentaliteit 

In plaats van een situatie te zien als gaan van 1 (slecht) naar 10 (perfect), zie situaties als 0 (niets doen) naar 1 (iets doen). 

Zet analoge taken om in binaire taken en je kan de hele tijd "perfect" uitvoeren! Of je doet het, of je doet het niet; er is geen poging. Streef bijvoorbeeld niet naar een "goede" training omdat "goed" subjectief is, het is analoog. Kom opdagen om te winnen. Binair richt zich op feiten. Is het gebeurd? Of niet? 
Analoog is subjectief; richt zich op kwaliteit, impact, receptie, fouten en in het algemeen hoe dicht bij perfect je bent. Kies altijd binair, en door te leren en te oefenen, krijg je de gewenste resultaten zonder je daar zorgen over te maken.

Wil je iets bereiken vergelijk het dan met hoogspringen. Alles onder de lat, is falen. Erboven is winnen, ongeacht hoe veel overschot je hebt. Perfectionisten aanvaarden geen kleine waarden of progressie, ze willen enkel het grote dat vlekkeloos verloopt.  

Bovenstaande artikel is onze samenvatting van het boek "How to be an imperfectionist" van Stephan Guise. 


AAN TE RADEN