De beste meditatietechniek

25-05-2020

Leestijd 4'


Online vind je 101 soorten meditatietechnieken waarbij ieder van hen eigen voordelen heeft. Wat wij echter opmerken is dat het woord "meditatie" niet altijd in de juiste context wordt gebruikt. Zo is visualisatie is visualisatie, geen meditatie. Ditzelfde geld voor affirmaties en wanneer je je bijvoorbeeld focust op een object spreken we ook niet over meditatie. Laat ons duidelijk zijn, wij geloven in alle deze technieken maar vinden het woord "meditatie" misplaatst. De resultaten van dergelijke technieken kunnen ook worden behaald door andere technieken. Zo kan je sporten om je hoofd leeg te laten of je focus trainen met verschillende apps. 

Wil je echter van de kernvoordelen van meditatie profiteren dan is er maar één echte manier van mediteren. En die is met één woord uit te leggen. Bewustzijn. Denk je dat je niet weet wat bewustzijn betekend? Stel jezelf dan volgende vraag : Weet je dat je niet weet wat bewustzijn betekend? Ja? Dan ben je je hiervan bewust. 

De beste meditatietechniek

Getrainde beoefenaars van meditatie zijn zich tijdens een sessie van alles bewust. Ademhaling, emoties, geluiden, gedachten,... Dit is een hele kunst want van zodra niet getrainde personen één van deze dingen ervaren, hechten ze zich hier meestal aan vast. Ze bekijken ze niet vanop afstand. Dit kan bijvoorbeeld geïllustreerd worden met pijn; getrainde beoefenaars zijn zich bewust van de pijn, maar zullen hier niet dieper op ingaan. "Verdomme, ik wil deze pijn niet, dit doet zo'n pijn!, Laat het alsjeblief zo snel mogelijk overgaan,..." zijn gedachten die ze niet hebben. 

1. Word je bewust van één ding

Zoal reeds vernoemd is bewustzijn steeds bij ons. Je eerste taak is om deze bewustzijn te herkennen. Wanneer je nooit tevoren gemediteerd hebt kan je bijvoorbeeld mediteren op geluid of op gevoel. Ben je bijvoorbeeld bewust van het gevoel in je handen, je voeten of buik. Wanneer je mediteert op geluid ben je je bewust van het repetitieve geluiden. Op deze manier leer je bewustzijn te herkennen. Deze vorm van bewustzijn moeten we opbouwen, stap voor stap.

2. Ben je bewust wat er na de bewustzijn gebeurt

Van zodra je weet wanneer bewustzijn optreedt, vraag je je af wat dit met je doet. Ga je gedachten creëren, ben je soms afgeleid door iets anders,...?

Wanneer je reageert op het zoeken van bewustzijn wil dit zeggen dat je te veel doet. Je bent je bewust maar koppelt dit aan een ander gevoel of gedachte waardoor je terug in de rivier beland. Dit is volkomen normaal en zal blijven gebeuren, maak je er niet druk om. 

3. Observeer je hele bewustzijn

Wanneer er een reactie komt bij het spotten van dit bewustzijn, zal je je ook hier bewust van zijn. Op deze manier klim je terug uit de rivier waardoor je alles vanop een afstand kan blijven bekijken. Je observeert nu alles vanop afstand. Alles wat je denkt, voelt, ruikt,.. ervaar je zonder meer. DIT is meditatie!  Hoe langer je mediteert, hoe sterker je hierin wordt en hoe rapper je zal aanvaarden zonder er enige aandacht aan te geven. 

Als je nog niet volledig begrepen hebt hoe je nu exact moet mediteren, willen we je graag aanbevelen om de onderstaande video te bekijken. Het begrip bewustzijn is op zichzelf eenvoudig, maar het kan uitdagend zijn om het adequaat te verwoorden. In deze video wordt het concept op een zeer heldere en begrijpelijke manier uiteengezet.

Beschouw je bewustheid als een rivier. Wanneer je de rivier vanop afstand ziet kan je genieten hoe mooi hij is, of observeren hoe krachtig en woelig die is. Stel je je voor dat je in plaats van de rivier ziet, in de rivier belandt. Plots zie je de rivier niet meer, en hoop je dat ze niet te woelig en krachtig is, ander bestaat de kans dat je verdrinkt. Om de rivier vanop afstand te zien zodat je van het zicht kan genieten, zal je alles wat je doet, ervaart en denkt voortaan simpelweg aanvaarden.