Bye-bye zelfmedelijden. Hallo vastberadenheid!

23-01-2024

Leestijd '5


Bram Van Geert - Redacteur & CEO Goals and Habits

Wie heeft er niet eens in vastgezeten, die eindeloze loop van zelfmedelijden en excuses? Yep, we hebben het over het "slachtofferdenken". Sommigen van ons ervaren moeilijkheden en tegenslagen op een manier die ons in een vicieuze cirkel van negativiteit en hulpeloosheid kan brengen. Gelukkig is het mogelijk om deze mindset te doorbreken en een pad te bewandelen naar empowerment en zelfontwikkeling.

Zelfmedelijden
Zelfmedelijden

6 stappen om uit de slachtofferrol te stappen

1. Zelfbewustzijn : Identificeer het zelfmedelijden

Voordat je verandering kunt bewerkstelligen, is het essentieel om bewust te worden van je positie in de slachtofferrol. Dit omvat het herkennen van negatieve gedachtenpatronen, zelfbeklag en het afschuiven van verantwoordelijkheid op anderen. Zelfbewustzijn is de eerste stap naar verandering. Meditatie kan je hier enorm bij helpen!

2. Eigen verantwoordelijkheid nemen

Een cruciale stap om je zelfmedelijden te overwinnen, is het nemen van verantwoordelijkheid voor je eigen leven. Dit betekent erkennen dat je keuzes hebt, zelfs als je je in moeilijke omstandigheden bevindt. Neem de controle over de aspecten van je leven die je kunt beïnvloeden en focus op het maken van positieve keuzes. Als je je trouwens bewust bent van je slachtofferrol, kan je er beter even om lachen. Denk aan onderstaand filmpje om het grappige erin te zien. 

3. Omarm de groeimindset

Het aannemen van een groeimindset is een krachtig middel om uit de slachtofferrol te stappen. Zie uitdagingen en mislukkingen niet als onoverkomelijke obstakels, maar als kansen voor persoonlijke groei en verbetering. Leer van ervaringen en ontwikkel veerkracht in plaats van jezelf als slachtoffer te zien.

4. Positieve zelfspraak en affirmaties

Verander je innerlijke dialoog door positieve zelfspraak en affirmaties. Vervang negatieve gedachten door constructieve en ondersteunende woorden. Herinner jezelf eraan dat je sterk en capabel bent. Het herprogrammeren van je denkwijze kan een aanzienlijke invloed hebben op je houding en gedrag. Ontdek een methode van zelfpraattechniek in dit artikel.

Categorieën

5. Stel realistische doelen en neem kleine stappen

Het stellen van haalbare doelen en het nemen van kleine stappen in de richting van deze doelen is een effectieve manier om het zelfmedelijden te doorbreken. Door succeservaringen op te bouwen, vergroot je vastberadenheid en geloof in je eigen kunnen.

6. Omring jezelf met positiviteit

Je omgeving heeft invloed op je mindset. Zoek naar positieve mensen die je ondersteunen en je aanmoedigen om je doelen na te streven. Vermijd situaties en mensen die negativiteit versterken en je in de slachtofferrol duwen.


Zoek hulp indien nodig 

Het kan moeilijk zijn om alleen van het slachtofferdenken af te komen. Het inschakelen van professionele hulp, zoals coaching of therapie, kan een waardevolle ondersteuning bieden bij het identificeren en aanpakken van diepgewortelde overtuigingen en gedragspatronen.